Beleid

In mei 2010 heeft het bestuur het meerjarenbeleid vastgesteld tot 2015. Dit is neergelegd in het businessplan 2010-2014.

Centraal staat het integraal personeelsbeleid, als opdracht van het ministerie aan de scholen om professionele arbeidsorganisaties te worden. Daarnaast werken we aan de stimulering van onderwijsvernieuwing.

Integraal personeelsbeleid richt zich op de toekomst van de scholen én op de toekomst van onze werknemers. Dit betekent: investeren in professionele personeelsontwikkeling in overeenstemming met de eigen koers van een school.

Investeren in mensen staat centraal bij integraal personeelsbeleid. Dat betekent dat we investeren in gezonde werkomstandigheden en in personeelsontwikkeling. Investeren in mensen is volgens ons meer dan alleen geld uitgeven. Wij investeren in een goede werksfeer. Wij investeren in geïnspireerde werknemers.

De koers die we als scholen willen varen om onze onderwijsdoelstellingen te halen moet helder, herkenbaar en haalbaar zijn voor onze medewerkers. Elke aangesloten school kan hierbij de onderwijsexpertise van de Werkkringscholen en de onderwijsinstellingen, waarmee we een relatie onderhouden, gebruiken.

We hebben ons voor de komende jaren tenminste 11 doelen en acties gesteld. De volledige teksten van de plannen vindt u in ons Businessplan 2010 – 2014.

De belangrijkste doelen en activiteiten hierbij zijn:

  • Vergroten professionele ruimte personeel – Opstellen Professioneel Statuut Werkkring
  • Preventie ziekteverzuim: ‘binden en boeien’ – Ontwikkelen van inzetbaarheidsmatrix personeel
  • Kenniscentrum – Vormgeven kenniscentrum door structurele uitwisseling expertise, vlootschouw en studiedagen
  • Interne audit en visitatie: ‘van zelfevaluatie naar visitatie’ – Opzetten visitatiestructuur Werkkringscholen

Download hier het  Businessplan 2010 – 2014.