Organisatie

Werkkring kent een netwerkorganisatie en projectorganisatie.

Het bestuur bestaat uit zoveel leden als dat er bestuursdeelnemers zijn. Het totale aantal fte’s op de deelnemende scholen is ca. 1200 fte. Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt het bestuur ondersteund door een kleine staf: een directeur, een bestuursassistent en een projectmedewerker (totaal 1,1 fte).

Elke afzonderlijke Werkkringschool kent positieve en negatieve leerervaringen. Het bestuur streeft ernaar om deze ervaringen Werkkringbreed toegankelijk te maken voor andere scholen.

De netwerkorganisatie van Werkkring dient als platform om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Het accent van de netwerken is gericht op integraal personeelsbeleid. Door middel van conferenties, diner-pensants, schoolbezoeken, P&O-netwerkbijeenkomsten en gesprekken krijgt deze vorm.

Naast de netwerkorganisatie bestaat de projectorganisatie. Jaarlijks worden op basis van de beleidsagenda en/of ontwikkelingen projecten uitgeschreven onder de scholen. Scholen zijn vrij al dan niet daarin te participeren. Elk project bevat één of meerdere onderdelen van integraal personeelsbeleid. Elk project heeft een eigen begroting. De inschrijvingskosten zijn afhankelijk van de participatiegraad.

Werkkring – Light

Besloten is om naast de bestaande Werkkringorganisatie te komen tot een ‘Werkkring-light’-variant.
Deze is gevormd door de projectorganisatie van Werkkring toegankelijk te maken voor scholen c.q. besturen die nog geen deel uitmaken van Werkkring, maar wel met Werkkringscholen in de regio deel willen nemen aan vanuit Werkkring georganiseerde projecten.