Uitdaging

Werkkring kent de voortdurende spanning tussen:

  • ‘we willen alleen energie in de samenwerking steken als die wat oplevert’, en
  • ‘samenwerking levert alleen wat op als je er energie in steekt’.

Deze spanning is nog steeds enigszins voelbaar, maar de aangesloten besturen zijn zich steeds meer gaan gedragen als maatschappelijke ondernemingen die met visie, lef en ondernemerschap een normaal ondernemersrisico durven te nemen.
Door op de ingeslagen weg voort te gaan, in het besef dat samenwerking alleen tot positieve resultaten leidt in een klimaat van wederzijds respect en elkaar ruimte te bieden voor eigen ontplooiing, hopen we de solide basis die zich heeft ontwikkeld verder kunnen verstevigen.

Het verder en breder investeren in een kansrijke samenwerking binnen een veranderende maatschappij die ons steeds weer voor nieuwe vragen en dilemma’s stelt, is de uitdaging die steeds weer voor ons ligt.

Samen zorgen voor sterk voortgezet onderwijs in Noord-Holland is onze uitdaging.