Afdelingsleider 5-6 gymnasium en atheneum (Nederlandstalig en TTO)

0,8-1,0 fteMendelcollege - Haarlem

Vacature: Afdelingsleider
Schooltypes: Mavo, Havo, VWO (gymnasium en atheneum) en TTO
Eerste werkdag: 18 augustus 2021
Periode: schooljaar 2021-2022
Schaal: Schaal 12 (CAO-VO)
Toelichting

Algemeen

De afdelingsleider maakt samen met de andere afdelingsleiders, conrector en rector-bestuurder deel uit van de schoolleiding van het Mendelcollege en is verantwoordelijk voor het onderwijs, personeelszorg, leerlingbegeleiding en dagelijkse gang in de afdeling. Het vwo is georganiseerd in drie afdelingen te weten onderbouw (leerjaar 1+2), middenbouw (leerjaar 3+4) en vwo bovenbouw (5+6). De onderwijsontwikkeling vindt zowel op sectie- als afdelingsniveau plaats. Een groot deel van de leerlingen volgt tweetalig onderwijs.

Onderwijs, personeel, leerlingenzorg en dagelijkse gang:

De afdelingsleider heeft aantoonbare affiniteit met de vwo-leerling en het vwo-onderwijs, waaronder het gymnasium. Hij/zij is verantwoordelijk voor en ontwikkelt het pedagogisch-didactische beleid van de afdeling (binnen de kaders van het schoolplan) en bewaakt de uitvoering van het beleid. De afdelingsleider kan mede vanuit de eigen ervaring en de visie op onderwijs een bijdrage leveren aan de verdere (onderwijskundige) ontwikkeling van de afdeling, maar ook van de school als geheel.
Als direct-leidinggevende van de docenten in de eigen afdeling voert de afdelingsleider gesprekken met de afdelingsleden in het kader van het integraal personeelsbeleid. De afdelingsleider geeft leiding aan het team van mentoren en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang.
De afdelingsleider is betrokken bij TTO- ontwikkelingen en activiteiten in de afdeling. De afdelingsleider onderbouw vwo met portefeuille TTO stuurt deze ontwikkelingen en activiteiten aan.

Kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring op het gebied van management en leiderschap
 • Kennis van en affiniteit met de leerlingen en het onderwijs binnen vwo
 • Kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en een visie op leren
 • Onderwijsbevoegdheid en aantal jaar onderwijservaring in het vwo
 • Bereidheid zich blijvend verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld via opleidingen, stages, projecten en cursussen

Leidinggevende en organisatorische eigenschappen

 • Is in staat een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs, de leerlingbegeleiding en het pedagogisch-didactische klimaat in de afdeling.
 • Is een onderwijskundig leider die openstaat voor veranderingen en zijn/haar afdelingsleden daarin kan enthousiasmeren, coachen en ondersteunen.
 • Kan ideeën binnen de afdeling omzetten in concrete plannen en tijdpaden.
 • Staat open voor ideeën van leerlingen en medewerkers en stimuleert betrokkenheid.
 • Bezit goede organisatorische vaardigheden.
 • Bewaakt de goede kwaliteit en resultaten van het vwo-onderwijs en werkt daarbij resultaatgericht.
 • Is stressbestendig.
 • Communiceert zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk en op verschillende niveaus.
 • Is gesprekspartner voor leerlingen, ouders en medewerkers.
 • Goede beheersing van het Engels, mondeling en schriftelijk, is een pre (TTO-school).

Overige informatie

Omvang van de vacature in overleg 0,8-1,0 fte. Een beperkte lesgevende taak en/of portefeuille kan deel uitmaken van de functie.
Bezoldiging volgens directieschaal 12 (CAO-VO).

De werving

 • De werving geschiedt intern en extern.
 • Belangstellenden kunnen telefonisch inlichtingen inwinnen bij mevrouw M. van Tol,  conrector. Telefoonnummer: 023-5258421.
 • Schriftelijke sollicitaties bestaande uit een motivatiebrief en een cv worden uiterlijk maandag 8 maart 10.00 uur via e-mail gericht aan mevrouw Van Tol: sollicitaties@mendelcollege.nl, onderwerp: sollicitatie afdelingsleider 5 en 6 vwo.
 • Alle sollicitanten ontvangen binnen drie werkdagen na ontvangst van de sollicitatiebrief een bevestiging van ontvangst via e-mail.

De benoemingsadviescommissie (BAC)

De BAC is als volgt samengesteld:

 • een directielid (voorzitter)
 • een afdelingsleider
 • twee docenten
 • een leerling

De voorselectie

De BAC maakt op basis van binnengekomen brieven een selectie. Bij deze selectie worden drie categorieën onderscheiden, te weten:

 • uitnodigen voor een sollicitatiegesprek
 • aanhouden
 • afwijzen

Afgewezen of aangehouden sollicitanten worden via e-mail geïnformeerd op woensdag 10 of donderdag 11 maart.

Het sollicitatiegesprek

De eerste ronde gesprekken vindt plaats op maandag 22 maart. Een gesprek zal ongeveer 45 minuten duren.
Kandidaten die voor een tweede gesprek worden uitgenodigd krijgen hierover uiterlijk op dinsdag 23 maart telefonisch bericht. Het tweede gesprek vindt plaats op dinsdag 30 maart. In dit gesprek kan nader worden ingegaan op de leidinggevende en organisatorische eigenschappen van de kandidaat.

Kandidaten wordt verzocht genoemde data onder voorbehoud in de agenda te reserveren.

Sluitingsdatum: 08/03/2021
Contactpersoon: Mevr. M. van Tol (conrector)
Website school: www.mendelcollege.nl