Decaan / Loopbaanbegeleider

0.6 fteMendelcollege - Haarlem

Vacature: Decaan
Schooltypes: mavo, havo, vwo, tweetaling havo en vwo
Eerste werkdag: 10 januari 2022
Periode: 10 januari 2022 - 31 juli 2022
Schaal: CAO-VO schaal 10
Toelichting

In verband met zwangerschapsverlof van onze collega zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken decaan / loopbaanbegeleider. Het betreft een functie van 0.6 fte, verdeeld over 4 dagen voor de periode van 10 januari 2022 tot 31 juli 2022. Samen met de docent-decaan begeleid je leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze.

De decaan heeft een basisopleiding op minimaal HBO niveau met relevante afstudeervakken of een specialisatie met betrekking tot loopbaanbegeleiding of daaraan gelijkwaardige scholing. De kandidaat beschikt over uitstekende gespreksvaardigheden en heeft affiniteit met jongeren van 13 tot 18 jaar.

LOB (Loopbaan, Ontwikkeling en Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. Het decanaat is een 2e lijns ondersteunende voorziening binnen onze school. Het decanaat informeert leerlingen en ouders, organiseert activiteiten in het kader van LOB in overleg met de afdelingsleider en biedt ondersteuning aan mentoren.

Rol, taken en verantwoordelijkheden:

1. Opzetten, coördineren en bewaken van LOB, in samenwerking met collega decaan

 • Bevorderen van het keuzeprocessen door gebruik te maken van het loopbaandossier van leerlingen en de begeleiding daarop
 • Het actief betrekken van mentoren en van vakdocenten bij het keuzeproces
 • Het begeleiden van het profielkeuze traject
 • Verzamelen, rubriceren en actualiseren van informatie over studies, beroepen en financiering
 • Beschikbaar stellen van informatie voor betrokkenen (ouders, leerlingen, docenten, mentoren en MT)

2.. Verzorgt in samenspraak met afdelingleider(s)

 • Begeleiding van leerlingen bij specifieke problemen of vragen t.a.v. profielkeuze of loopbaankeuze
 • Advisering over instroom en doorstroming en uitstroom naar ander (vervolg) onderwijs of de arbeidsmarkt en bemiddeling hierbij

3.  Geeft voorlichting (ook op avonden) aan mentoren, leerlingen en ouders door het verzorgen van  voorlichtingsbijeenkomsten aangaande profielkeuz

4. Bijwonen van regionalen en landelijke decaan bijeenkomsten

Kennis en Vaardigheden

 • Kennis van opleidingsmogelijkheden in het mbo, hbo en WO is een pre
 • Kennis van instroomeisen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt is een pre
 • Ervaring met het voeren van loopbaan/coaching gesprekken
 • Goede organisatorisch- en planningsvaardigheden
 • Bij voorkeur ervaring op een middelbare school
 • Pro actieve houding

 

Sluitingsdatum: 31/10/2021
Contactpersoon: Mw. M. van Tol, conrector
Website school: www.mendelcollege.nl