Docent levensbeschouwing (2e graad)

0,2083 fteScholengemeenschap Thamen - Uithoorn

Vacature:
Schooltypes: vmbo
Eerste werkdag: 1 maart 2019
Periode:
Schaal:
Toelichting

RK Scholengemeenschap Thamen is een school voor vmbo, gevestigd in Uithoorn. De school vervult een streekfunctie voor de regio Amstelland en kent verschillende beroepsgerichte profielen en drie mavo-stromen. De school telt momenteel bijna 900 leerlingen, ruim 110 medewerkers en kent een constante instroom van leerlingen. Belangrijke kenmerken van Thamen zijn de sterke zorgstructuur en de gerichtheid op ontwikkeling van leerlingen en vernieuwing van het onderwijs.

Wij zijn een school met hart voor de leerling. Het schoolklimaat op Thamen, ontwikkeld en geformuleerd door het personeel en leerlingen, is gebaseerd op de 3 V’s: verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Opleiden en Ontwikkelen heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van Stichting IRIS waar Thamen onderdeel van uitmaakt. Thamen is een gecertificeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen zelf nieuwe docenten opleiden en veel stagiaires begeleiden.

De functie
Wij zijn per1 maart 2019 op zoek naar een docent levensbeschouwing in de 2e graad voor 0,2083 fte
(5 lessen). De lessen worden gegeven in de onderbouw basis kader en mavo.

Wij vragen
Thamen is voor de vacature levensbeschouwing op zoek naar kandidaten met een 2e graads bevoegdheid en ruime ervaring in, bij voorkeur het VMBO, onderwijs. Wij zijn op zoek naar docenten die bewust kiezen voor het werken met VMBO leerlingen. De relatie met de leerlingen, oprechte interesse, het bieden van structuur en duidelijke regels zijn hierbij essentieel. Doordat docenten op Thamen in teamverband werken is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen binnen uw team. Van de docenten wordt een professionele inbreng in het team verwacht. Betrokkenheid en samenwerken zijn hierbij belangrijke voorwaarden. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Ook het met enthousiasme aangaan van alle veranderingen die we op de Thamen-agenda (het Thamen Toekomstbestendig-project, de invoering van Passend Onderwijs en de doorontwikkeling van Maatwerkuren om het taal -en rekenniveau schoolbreed te verbeteren) hebben staan en hierin een actieve en creatieve rol in nemen is een voorwaarde.

Staat u achter onze visie “het leren van kinderen gaat verder dan alleen de methode volgen”, bent u pro-actief en ziet u het als een uitdaging om onderdeel uit te maken van een zich snel ontwikkelende vakgroep en wilt u meer dan alleen “de lessen draaien” dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet

Wij bieden
een introductiedag voor al het nieuwe personeel dat op Thamen komt werken.
een persoonlijke coach voor iedere nieuwe aangestelde docent.
eens per week een intervisiesessie die door een coach begeleid wordt.
een vakgroep buddy voor iedere nieuwe docent.
ontwikkelmogelijkheden.

Opmerkingen
Indien wij, na het ontvangen van uw sollicitatiebrief met cv, nader kennis met u willen maken zal er contact met u worden opgenomen. De verdere procedure zal bestaan uit twee gesprekken en een proefles. Een mini-assessment kan eventueel aan deze procedure worden toegevoegd.

Sluitingsdatum: 22/01/2018
Contactpersoon: Mevrouw D. Hulsbos-Vreken, HR adviseur, tel: 0297-563192
Website school: www.thamen.nl