Kennisknooppunt Werkkring

In het afgelopen decennium heeft binnen Werkkring vooral de nadruk gelegen op het ontsluiten, toepasbaar maken en delen van praktische kennis op diverse beleidsterreinen. Dit is zeer waardevol gebleken, maar de kennisfunctie van Werkkring zou breder kunnen zijn. Het samenwerkingsverband Werkkring wil onder meer als kennisknooppunt functioneren.

De ontwikkelingen binnen de (academische) opleidingsscholen waar veel Werkkringscholen aan verbonden zijn en de in de partnerschappen zich sterk ontwikkelende relatie met universiteiten en hogescholen biedt hiertoe niet alleen de mogelijkheden, maar verplicht ons in zekere zin ook tot het versterken van de kennisfunctie.

In de oriëntatiefase hebben we vastgesteld dat:

  • we in ieder geval niet moeten beginnen aan de systeemkant;
  • het kennisknooppunt vooral is bedoeld voor de traditionele doelgroep van Werkkring: bestuurders, directeuren, team- en afdelingsleiders en P&O-functionarissen;
  • het goed zou zijn om rond dit thema een koppeling te leggen met de ontwikkelde kijkwijzer professionele ruimte om onze rode draad vast te houden.

Wij hebben besloten het gewoon maar te gaan doen en te ontdekken welke behoeften en mogelijkheden er zijn om als Werkkring deze functie te vervullen. Centraal staat de najaarsconferentie van 2015. Wij zouden deze conferentie willen gebruiken om in een open space-formule goede praktijken rond prangende thema’s op scholen uit te wisselen. Dit betekent dat wij als besturen/scholen samen invulling geven aan deze dag en daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid oppakken. Op basis van de ervaringen deze dag kunnen we bepalen welke vervolgstappen we kunnen zetten om Werkkring nog beter neer te zetten als kennisknoopunt.