Collegiale Visitatie

Kwaliteitzorg in het voortgezet onderwijs staat momenteel hoog op de agenda van zowel de sector als van de politiek, maar heeft al jaren grote aandacht binnen Werkkringscholen. Er kan op veel manieren vorm gegeven worden aan kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering. Een leerzame en inspirerende vorm is, zo hebben enkele Werkkringscholen inmiddels ervaren, de collegiale visitatie:
Collega’s van scholen beoordelen elkaar rond een gemeenschappelijk thema volgens een vooraf overeengekomen model. De beoordeling is gericht op ontwikkeling. De visie van de gevisiteerde school is het uitgangspunt van de beoordeling. Voor collegiale visitaties geldt bij uitstek het motto: het proces is het product.

De doelstellingen van de collegiale visitatie zijn:

  • het realiseren van een sterke vorm van reflectie tussen Werkkringscholen
  • het versterken van de systematische kwaliteitszorg in de Werkkringscholen

Als de scholen leren van elkaar en de kwaliteitszorg verbetert, zal dat uiteindelijk leiden tot versterking van de
schoolontwikkeling en de mogelijkheden daarop te sturen.

Vanaf 2012 zullen clusters van Werkkringscholen elkaar rond een gezamenlijk thema visiteren. Een regiegroep ondersteunt en monitort de voortgang. In 2013 zal er een eerste terugkoppeling plaatsvinden.