Professionele ruimte

Stichting Werkkring heeft in 2013 het initiatief genomen om i.s.m. bureau KOCK een andere dan de tot nu toe landelijk gebruikelijke benadering te kiezen op dit thema en een kijkwijzer te ontwikkelen die leidinggevenden en teams kunnen gebruiken om inhoud en vorm te geven aan de dialoog over professionele ruimte.

VOION heeft gevraagd aan te mogen sluiten bij dit project en KOCK de opdracht gegeven de opbrengsten van dit project landelijk betekenis te geven.

KOCK ontwikkelt i.s.m. Werkkringscholen een kijkwijzer met de volgende specificaties:

De kijkwijzer bevat een integrale ‘kijk’ op het concept professionele ruimte: wat zijn kernelementen van dit concept (bijvoorbeeld leren en ontwikkelen, eigenaarschap, professionele cultuur, continu verbeteren), hoe verhouden deze zich tot elkaar en wat zijn factoren en/of omstandigheden die de (ervaren) professionele ruimte beïnvloeden?

  • Met de kijkwijzer kunnen scholen in het voortgezet onderwijs:
    • werken aan gezamenlijke begripsvorming: wat verstaan wij als school onder professionele ruimte;
    • allerlei (beleidsmatige) initiatieven op het gebied van professionalisering, individuele ontwikkeling en teamontwikkeling in een samenhangend perspectief plaatsen;
    • onderzoeken waar ze staan in het geven van ruimte aan professionals;
    • ontdekken welke interventies helpend zijn om de volgende stap te zetten.
  • In de kijkwijzer worden de inzichten en ervaringen uit de eerste toepassingen verwerkt.

De kijkwijzer die ons voor ogen staat, bestaat niet uit gevalideerde constructen waarmee bijvoorbeeld een exacte positiebepaling of een exacte diagnose van de stand van zaken te maken zijn. Wij zien de kijkwijzer meer als een hulpmiddel in kwalitatieve benaderingen zoals teambijeenkomsten, workshops, studiedagen, conferenties etc., waar in interactie wordt gewerkt aan beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De kijkwijzer moet inhoudelijk richting geven aan gesprekken over dit onderwerp, maar moet in onze ogen ook procesmatige adviezen bevatten voor het voeren van een constructieve dialoog binnen het team/de school.

Download hier:

Kijkwijzer professionele ruimte