Missie en Doelstelling

De missie en  doelstelling worden – geparafraseerd – in de statuten verwoord als:

Het op dynamische wijze in stand houden en versterken van de positie van het voortgezet onderwijs in Noord-Holland, te bevorderen door samenwerking tussen participanten, met name – doch niet uitsluitend – op het gebied van personeelsbeleid.

Werkkring ondersteunt de scholen bij hun ontwikkeling tot professionele arbeidsorganisaties met een hoge onderwijskwaliteit. Het hoofddoel is het bevorderen van de theoretische en praktische kennis van Integraal Personeelsbeleid bij de deelnemende scholen.

Hierbij is ‘leeftijdsbestendig’ een kernwoord: het werk zo verdelen en inrichten, dat optimaal rekening kan worden gehouden met de mogelijkheden van de individuele personeelsleden.
Medewerkers moeten ook kunnen groeien tijdens hun loopbaan en hebben behoefte aan nieuwe uitdagingen en andere mogelijkheden. Dit betekent dat een school haar medewerkers moet begeleiden in de verschillende fasen van hun carrière.

Werkkring wil ook de mobiliteit van haar medewerkers verhogen en ondersteunen. De werkgevers van Werkkring hebben afspraken gemaakt hoe wederzijdse personeelsleden hierbij geholpen kunnen worden. Daarnaast willen de bij Werkkring aangesloten besturen veilige werkgevers zijn. Ze hebben dit zichtbaar gemaakt door een gemeenschappelijk sociaal statuut voor alle aangesloten scholen. Het biedt de personeelsleden meer kansen op werk in de eigen regio bij gedwongen ontslag. Samen streven de werkgevers naar een permanente werkgelegenheidsgarantie voor hun werknemers.

Ter wille van de kwaliteit van de nieuw opgeleide docenten onderhoudt Werkkring nauwe banden met de Lerarenopleidingen en zijn Werkkringbesturen verbonden aan de Academsiche Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW) en de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). Waar mogelijk stuurt Werkkring hierbij op kwaliteit en continuïteit.

Kern van de missie vormen de overtuigingen dat goed, aan een onderwijsvisie gerelateerd personeelsbeleid wezenlijk is voor het (voort)bestaan van goede scholen en dat naast de eigen inzet van de afzonderlijke scholen, samenwerking noodzakelijk is om een dergelijk professioneel personeelsbeleid op te zetten.

Samenwerking is de as waar Werkkring om draait…