Handige links

Voor informatie over het Nederlandse schoolsysteem kunt u de volgende websites raadplegen:

De schoolkeuzegids voor ouder en leerlingen:
www.schoolkeuzegids.nl

Websites over de basisvorming, het vmbo en de tweede fase, de drie onderwijssoorten in het Nederlandse voortgezet onderwijs:
www.minocw.nl/basisvorming
www.vmbo.nl
www.minocw.nl/tweedefase
www.tweedefase-loket.nl

Engelstalige gids voor buitenlanders over het Nederlandse onderwijssysteem, van het Ministerie van Onderwijs:

Ministerie van Onderwijs:
www.minocw.nl

Vrije Universiteit Amsterdam:
www.vu.nl

Werkstuknetwerk:
www.werkstuknetwerk.nl

Kennis als Gereedschap-Activerend Leren (KAG-AL):
www.stibco.nl/kagal_project.htm

Human Dynamics:
www.humandynamics.nl

Procesmanagement Integraal Personeelsbeleid voor het Onderwijs:
www.ipb-onderwijs.nl

Over het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs:
www.vmbo.nl

Voion:
www.voion.nl